เรื่องถึงหูประธานชวน เตรียมพิจารณาตั้งอนุกรรมการ

เรื่องถึงหูประธานชวน เตรียมพิจารณาตั้งอนุกรรมการฯ สอบจริยธรรม ส.ส.
8 มกราคม : นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยกรณีนายกสมาคมผู้ปกครองออทิซึมไทย ส่งหนังสือร้องเรียนให้ตักเตือน น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส. ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ที่พูดในลักษณะเสียดสี เปรียบเปรยสภาพบุคคล ซึ่งอาจส่งผลต่อความรู้สึกของผู้พิการ
นายชวน ระบุว่า ทราบเรื่องที่เกิดขึ้นแล้ว แต่ยังไม่ได้รับหนังสือดังกล่าว อย่างไรก็ตามเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับ การตั้งคณะกรรมการจริยธรรม สภาผู้แทนราษฎร ที่ตนเองเป็นประธาน ซื่งกำลังพิจารณาตั้งคณะอนุกรรมการฯ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องร้องเรียนต่างๆ โดยตามขั้นตอน หลังตรวจสอบแล้ว จะส่งให้คณะกรรมการจริยธรรมชุดใหญ่ พิจารณาตัดสินว่ามีความผิดหรือไม่